KOVOCENTRUM - Steel products, s.r.o. je dynamická firma se zahraniční účastí, která se zabývá strojírenskou výrobou. Orientujeme se na malé a střední obrábění, zámečnické a svářečské práce, výrobu strojních dílů a součástí, výrobu kovových konstrukcí, výrobu menších svařenců, případně veškerými dalšími zámečnickými pracemi.
Přesné CNC obrábění zajištujeme na nových strojích HASS VF2, MAS QUICK 1000 (obráběcí centra) a FAT 560x2000 (CNC soustruh).

Naším hlavním cílem je dodávat kvalitní produkty s vysokou užitnou hodnotou s velkým důrazem kladeným na výstupní jakost. Snažíme se vycházet vstříc přáním našich zákazníků a poskytovat ty nejkvalitnější služby, kterých jsme schopni dosáhnout díky know-how, potenciálu a nasazení našich pracovníků.

Budujeme oboustranně prospěšné vztahy založené na individuálním přístupu k strategickým zahraničním partnerům i k našim tuzemským odběratelům.

Katalog

Reference

Škoda VAGONKA a.s.
BREMBO Czech s.r.o.
HYUNDAI MOTOR Czech s.r.o.
VITKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Vitkovické slevárny, spol s.r.o.
EBZ elektro s.r.o.
KOMA-Industry s.r.o.
HITZINGER GmbH

THOMASEN Machining bv
VECON GmbH
SHIP REPAIR AND TRAIDING GmbH
AUSTREX GmbH

Jakost a Kvalita

Záměrem organizace Kovocentrum Steel Products s. r. o., jsou činnosti v oblasti kovovýroby, kovoobráběčství a zámečnictví postavené na dodržování principů moderního řízení s ohledem na plnění požadavků a zlepšování se dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Cílem organizace je spokojený zákazník, kvalita našich prací a služeb a dodržování všech zákonných pravidel.


1. Kvalitu určuje zákazník
Klademe důraz na osobní angažovanost a aktivitu všech pracovníků, spolupracovníků a dodavatelských organizací na plnění požadavků zákazníka s cílem plnění přání zákazníka, dosahování co nejvyšší spokojenosti s využíváním nových technologíí a materiálů.

2. Kvalita se týká každého z nás
Rozvíjíme osobní přístup všech pracovníků a spolupracovníků s cílem neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. Přesně a rychle reagujeme při svých činnostech na zakázkách a obchodních případech s ohledem na plnění kvality a požadavky zákazníka. Interní komunikace pro plnění všech stanovených požadavků je nezbytnou nutností a významným prvkem v zabezpečování činností naší organizace.

3. Spokojení pracovníci jsou důležitou složkou organizace
Spokojenost pracovníků je založena na spravedlivém hodnocení, spolupráci, otevřené komunikaci, osobní odpovědnosti, angažovanosti a solidárnosti k naší organizaci. Pracovníci jsou zajišťováni naší organizací odpovídajícím pracovním zázemím a plněním bezpečnostních opatření k ochraně zdraví při práci.

4. Odpovědnost nikdy nekončí
Snahou naší organizace je neustále zlepšování našich činností a výkonnosti, kdy je důležitým prvkem okamžitá reakce na požadavky zákazníků s prioritou dodržení a zvyšování kvality s podmínkou důsledného dodržování smluvních ujednání.

5. Jsme týmem odpovědných pracovníků a spolupracovníků
Udržujeme a rozvíjíme vědomosti pracovníků cíleným výcvikem a školením. Zvyšujeme odbornou způsobilost všech pracovníků ovlivňujících kvalitu a finální výsledky organizace. Důsledným výběrem navazujeme spolupráci se svými spolupracovníky,spolupracujícími firmami a všemi dodavatelskými subjekty tak, aby byla zajištěna kvalita našich činností a služeb.

6. Efektivní systém managementu kvality přináší růst organizace
Hodnotíme systém managementu kvality jako rozhodující součást řízení organizace, který je zaměřený na činnosti a služby organizace, tak abychom splňovali zákonné i jiné požadavky kladené na druh našeho podnikání v souladu s požadavky našich zákazníků. Neustále monitorujeme spokojenost zákazníka s pravidelným vyhodnocováním.

7. Dostupnost našich zásad
Tato Politika kvality je sdělována všem pracovníkům i spolupracujícím osobám a je dostupná v prostorách naší organizace. Pravidelně ji vyhodnocujeme vzhledem vhodnosti a aktuálním potřebám naší organizace.

Kariéra


Do stálého pracovního poměru přijmeme zámečníky, svářeče, soustružníky a frézaře pro CNC i konvenční stroje. Profesní životopis zasílejte emailem nebo poštou na adresu: 

Adresa:
Těšínská 128
71000 Ostrava
Česká Republika
Telefon: +420 596628442

Obchodní oddělení:  
Radim Fréhar
Mobil: +420 603316581
Email: obchod@kovocentrum.cz 

Jednatel, ředitel: 
Ing. Dagmar Fréharová
Mobil: +420 604909624
Email: freharova@kovocentrum.cz


Učetní oddělení: 

Karla Fuksová 

Telefon: +420 596628442 

Email: fuksova@kovocentrum.cz